AKTIVITY

Setkání příznivců jízdních kol s pomocným motorem na akci MOTKOLÁČ v Roztokách u Prahy.

   Od roku 2010 se setkávají příznivci motorových pohonů jízdních kol v Roztokách u Prahy a to na akci Motokoláč, organizované panem Janem Richtrem. V roce 2010 proběhl nultý ročník a v loňském roce 2011 následně první ročník tohoto srazu. Druhý ročník proběhne v termínu 5-6. května 2012. Bližší informace o této akci (fotogalerie účastníků minulých ročníků, program, výsledky soutěží, přihlášky) naleznete na těchto stránkách: http://motokolac.unas.cz

Expedice s motokolem proti proudu řeky LABE, od ústí z města Cuxhaven do Torgau (září-říjen 2010).

   Jízda od ústí řeky LABE, ktera se vlévá do Severního moře na území města Cuxhaven.
Zde jízda začala a pokračovala dále proti proudu řeky po cyklostezce ELBE RAD WEG následujících 675 km až do města Torgau. ( Cuxhaven-Hamburg-Magdeburg-Wittenberg-Torgau )
Jízda byla zvolena proti proudu, z důvodu převládajících větrů od ústí řeky do vnitrozemí.
Cuxhaven (v dolnosaském nářečí Cuxhoben) je německé přístavní město ve spolkové zemi Dolní Sasko ležící u ústí řeky Labe do Severního moře. Má asi 50 000 obyvatel. Symbolem města je tzv. Kugelbake, asi 30 metrů vysoká dřevěná stavba postavená kvůli navigaci lodí, která je i ve znaku města.

   Zde v Cuxhavenu začíná známá cyklotrasa Labská stezka (ELBE-RAD-WEG), která končí až v Bad Schandau popř. pokračuje i na území ČR. Celková hmotnost cyklista-jízdní kolo-brašny byla 150 Kg. Najeto 675 Km, opotřebení zadního pláště Rubena Cobra 26x1,9 APS RS max. na polovinu. viz. fotografie na konci galerie. Defekt během cesty pouze jeden. Průměr třecího válečku 26 mm. Vhodnější průměr pro tuto cestu je 23 nebo 21 mm a to z důvodu, aby Vám i ostatní účastníci bez pomocného motoru stačili v rychlosti.

  Jízda probíhala na přelomu září/říjen, kdy je již po sezóně a na celé cyklostezce jsme tak potkali jen pár cyklistů. Možná také díky špatnému počasí: zima, velmi deštivo a povodně na Labi. Motokolo se na cestě osvědčilo v náročných klimatických podmínkách (voda, bahno, písek). Provoz byl bez sebemenších problémů. Výkon 1000 W. 4-taktního motoru Honda GX35 je naprosto dostatečný i při tak velké celkové hmotnosti 150 Kg. (kolo-jezdec-bagáž). Během cesty byl pouze jediný defekt. Jednou denně lze bez problémů zastavit na benzínové pumpě a doplnit benzín NATURAL do nádržky motoru a dvou 0,6 L lahví na benzín PRIMUS. Bez problémů se dá s motorem dosáhnout průměrné rychlosti přes 30 km/h a ujet tak několik set km denně, pouze v závislosti na tom, zda Vám budou ostatní účastníci stačit. Popř. si zapínat motor, jen když budete chtít nebo si zvolit rychlost mezi 20-25 km/h. S elektrokolem by tato cesta nebyla možná z důvodu velké hmotnosti kolo-jezdec-bagáž 150 Kg., velkého nájezdu denních km, nepřízni počasí - chladno + dlouhé nabíjecí doby a zároveň nízké výdrže akumulátorů.
Bližší informace ohledně Labské stezky naleznete zde: http://www.labska-stezka.com
Přeprava kol do Cuxhavenu probíhala vlakem. Nástup v Praze směr Dráždany a zde přestup do vlaku na Cuxhaven. Na české straně mírné problémy se zdržením cca 2 hodiny kvůli spadlé troleji. Jakmile přejedete hranice, již je vše bez problémů. Na obrázku vidíte vagon, který je připraven na přepravu kol, na který jsme přesedli v Drážďanech. Můžete u jídních kol sedět a hlídat je. Žádné problémy ohledně motoru na jízdním kole nebyly. Stčí motor jen přetáhnout černou kapsou opatřenou gumou a nikdo o něm neví. Popř. stačí benzín přelít do hliníkové lahve na benzín PRIMUS.


Ústí řeky Labe do Severního moře ve městě Cuxhaven.Symbolem města je tzv. Kugelbake. Dřevěná 30 m věž na pobřeží.

Kolem řeky Labe v dolní části toku roste trávník, který je velmi kvalitní a krátký, spásají jej stáda ovci. Jedná se především o záplavové poldry.


Kolem řeky Labe je velké množství kanálů, přes které vedou komunikace se zvedacími mosty, aby mohly projet loďě se stěžni.


Ubytování na stezce ElbeRadWeg lze nalézt bez větších problémů a to buď v penzionech cestou, kde lze většinou i usušit věci.
Lze přespat na plážích, kde je na trase Cuxhaven-Hamburg většinou zakázané koupání z důvodu velké frekvence plavby velkých zaoceánských lodí, které dělají velké vlny.


Nouzové přístřešky cestou, kde se dá přespat nebo postavit stan.
Hamburg - městská lodní doprava. Funguje jako tramvaj u nás.

Hamburg - přístaviště.


Hamburg.Strážní věže na hranic bývalé NDR, kde Labe tvořilo hranici.
Labe - biosferická rezervace UNESCO.


Při naší cestě neustále pršelo a na mnoha místech byla z důvodu povodně cyklostezka uzavřena.

Do 20 cm se dalo s motorem bez problémů projet.

Místy byla stezka zaplavena 1-2 metry vody.

Značení cyklostezky ElbeRadWeg je většinou bez problémů.


Magdeburg.

Magdeburg.

Magdeburg - Hundertwasser Haus.


Wittenberk (dnes Lutherstadt Wittenberg).


Na tyto dveře kostela 31. října 1517 Martin Luther (kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu) přibil k uveřejnění 95 tezí, určených pro akademickou diskusi, které zejména kriticky reagovaly na praxi odpustků a od tohoto okamžiku již Evropa nebude nikdy jako dříve. Následně byl Luther exkomunikován = vyloučen z církve. Je to zároveň vznik třetího proudu křesťanství, luterství neboli protestantství. Křesťanství se dělí na katolictví, na pravoslavné křesťanství východní a protestantství západní.


Wittenberk (dnes Lutherstadt Wittenberg).


Torgau - Zámek Hartenfels z rané renesance je dominantou města. Na tomto mistě (foceno u mostu) se během Druhé světové války setkala vojska USA a Sovětského svazu ve společném útoku na Německo dne 25. dubna 1945. Tím bylo dosaženo Linie kontaktu mezi sovětskými a americkými jednotkami. Po válce byl v roce 1949 natočen film Setkání na Labi.


Torgau - nádvoří zámku se schodištěm, zámecká kaple vysvěcena Martinem Lutherem 5. října 1544.

Torgau - vlakové nádraží, odjezd do ČR.

Celková ujetá vzdálenost na trase Cuxhaven-Torgau 675 km. Nadmořská výška Torgau 178 m.n.m. tj. převýšení trasy. Trasa je neustále po rovině po břehu Labe jen s výjezdy na poldry.


Přední plášť Rubena Cobra 26x1,9 APS RS (opotřebení).Zadní plášť Rubena Cobra 26x1,9 APS RS (opotřebení třecím válečkem cca na polovinu po ujetí 675 km).
Pokračování druhé části expedice proti proudu řeky LABE z Torgau do Děčína (srpen 2012).

   Dokončení celé trasy od ústí řeky LABE, ktera se vlévá do Severního moře na území města Cuxhaven až do Děčína.
Celková vzdálenost projeté trasy na kole Cuxhaven-Děčín po cyklostezce ELBE RAD WEG byla 856 km.
Trasu jsme projeli ve dvou etapách:
První část v roce 2010 z Cuxhavenu do města Torgau ( 675 km ). ( Cuxhaven-Hamburg-Magdeburg-Wittenberg-Torgau )
Druhou část v roce 2012 Torgau - Děčín ( 181 Km ). ( Torgau-Riesa-Meisen-Dresden-Pirna-Děčín )
Nejkrásnější úsek z celé trasy Cuxhaven-Děčín je část z Meisen (Míšně) do Děčína. Jedná se převážně o území Saské a České Švýcarsko.
Přeprava kol do Torgau probíhala vlakem. Nástup v Praze směr Dráždany a zde přestup do vlaku na Torgau.


Stačí motor jen přetáhnout černou kapsou opatřenou gumou a nikdo o něm neví, popř. benzín přelít do hliníkové lahve na benzín PRIMUS..Nádraží v Torgau - Začátek druhé poloviny cesty.
Spirit of the Elbe. The World War II Link-Up of Allied and Soviet Forces occured here April 25, 1945, with units of the United States 69th Infantry Division and U.S.S.R. 58th Guards Infantry Division, 1st Ukrainian Front. This resulted in creating the "SPIRIT OF THE ELBE" dedicated to the peoples of all nations resolving their differences without war, snd should be an eternal beacon to light the future courses of all Nations working together for the mutual benefit of all people. Erected in gratitude to the people of the Elbe River area for their kindness and friendship by the 69the Infantry Division Memorial Fund, Inc. and Soviet Elbe River veterans. Dedicated April 25, 1998.


Město je známo jako místo, kde se během druhé světové války setkala americká armáda, postupující ze západu, s jednotkami Rudé armády, postupujícími z východu, během útoku na Třetí říši dne 25. dubna 1945, který se nyní připomíná jako „Den Labe“. Tím bylo dosaženo Linie kontaktu mezi sovětskými a americkými jednotkami, ale nešlo o konečnou hranici okupačních zón. Torgau a jeho okolí sice bylo obsazeno jednotkami americké armády, v červenci 1945 však muselo být toto území předáno Rudé armádě na základě smlouvy o vymezení okupačních zón z Jaltské konference. Po válce byl v roce 1949 natočen film Setkání na Labi, v produkci Mosfilmu, o setkání obou armád.


Most přes řeku Labe, kde došlo k setkání vojsk USA a Ruska za druhé světové války.


Kvalitní cykostezky podél Labe.

Přespat se dá kdekoli na divoko.

Kvalitní cykostezky podél Labe.


Příjezd do Míšně ( Meissen ).


Příjezd do Míšně ( Meissen ).

Pohled s hradu v Míšni na řeku Labe.


Míšeň - první místo v Evropě, kde se začal v roce 1708 vyrábět porcelán podle receptury z Číny.

Míšeň - Meissen.


Míšeň.


Míšeň - Meissen.

Míšeň - Meissen.

Míšeň - Meissen.


Míšeň - Meissen.Míšeň - Meissen.


Míšeň - Meissen.

Míšeň - Meissen.

Míšeň - Meissen.


Míšeň - Meissen.


Cesta do Drážďan.

Cesta do Drážďan.

Cesta do Drážďan.


Drážďany - DRESDEN.

Drážďany - DRESDEN.

Drážďany - DRESDEN.


Drážďany - DRESDEN.


Drážďany - DRESDEN.


Drážďany - DRESDEN.


PIRNA.


PIRNA.

PIRNA - jízdní kolo pro 7 lidí.

Pískovna za městem Pirna.


Pískovna za městem Pirna.Pískovna za městem Pirna.Pevnost - KONIGSTEIN.


Pevnost - KONIGSTEIN.


Pevnost - KONIGSTEIN.Pevnost - KONIGSTEIN.


Pevnost - KONIGSTEIN.


Pevnost - KONIGSTEIN.Pevnost - KONIGSTEIN.


Pevnost - KONIGSTEIN.


Vodácký kemp pod pevností - KONIGSTEIN.Vodácký kemp pod pevností - KONIGSTEIN.
Cesta na hranice - Saským Švýcarskem a po překročení hranic Českým Švýcarskem do Děčína.


Cesta na hranice - Saským Švýcarskem a po překročení hranic Českým Švýcarskem do Děčína.Cesta na hranice - Saským Švýcarskem a po překročení hranic Českým Švýcarskem do Děčína.Cesta na hranice - Saským Švýcarskem a po překročení hranic Českým Švýcarskem do Děčína.


Cesta na hranice - Saským Švýcarskem a po překročení hranic Českým Švýcarskem do Děčína.Cesta na hranice - Saským Švýcarskem a po překročení hranic Českým Švýcarskem do Děčína.Děčín.


Celkový počet ujetých kilometrů na trase Torgau-Děčín 181 Km.Podpora petice: Alkohol za volant nepatří.

   Cesta po republice. Josef Voborník, Zdeněk Strnad a Miroslav Mondek se vydali na etapovou cestu po ČR s peticí Alkohol za volant nepatří. Pan Strnad i pan Voborník si zvolili pro tuto cestu kola z naší nabídky chopper Felt FANTOME s motorem Honda GX35. Pan Mondek používal motorovo koloběžku, přičemž v současné době již teké používá motokolo z naší nabídky, skládačku Dahon s motorem Honda GX35. Podrobnosti z cesty si můžete přečís v novinových článcích Chebského deníku, zde:
(1) CHEBSKÝ DENÍK.CZ
(2) CHEBSKÝ DENÍK.CZ
Propagace na výstavách i v novinách.


BVV - ukázka na stánku BG Technik cs, a.s., Honda Power Equipment. Zástupce Honda motorové stroje pro ČR.


Periodikum BLESK.

BVV - ukázka na stánku BG Technik cs, a.s., Honda Power Equipment. Zástupce Honda motorové stroje pro ČR.