Rychlá příručka k provozu a údržbě.
„(HONDA GX 35)“

Vážení zákazníci,
     dodržením zásad uvedených v rychlé příručce i podrobném návodu můžete značně prodloužit životnost motoru. Viz. podmínky v sekci Záruka. Veškeré náhradní nebo doplňkové díly je možné dokoupit v našem internetovém obchodě viz.Obchod.

Palivo: NATURAL 95
(NIKDY nepoužívejte směs oleje a benzínu, před uskladněním delším než 3 týdny zbylé palivo vypusťte a odkalte benzín z karburátoru – palivo zvětrá.) Tankujte při vypnutém motoru a nedolévejte palivo až po okraj nádrže.

Motorový olej: SHELL HELIX ULTRA 5W40 nebo Honda Mini 4Stroke SAE 10W-40
Po zajetí motoru 20-40km je třeba olej vyměnit. Použitím kvalitních olejů u takto malých motorů se velmi prodlužuje životnost. (provozování motoru s nedostatečným množstvím oleje způsobí poškození motoru bez nároku na záruku). Množství motorového oleje v nádržce 0,1 l. Kontrolu úrovně oleje provádějte na rovině při vypnutém motoru. Odšroubujte plnící olejovou zátku a pohledem zkontrolujte úroveň olejové náplně: olej musí dosahovat po horní okraj plnícího hrdla. Olej každých 10 motohodin nebo po 300 km vyměňte a v průběhu roku neustále kontrolujte dostatečnou výšku hladiny oleje a doplňujte ji. Kontrolu výšky hladiny oleje provádíme s motorem v rovině.

V podrobném českém návodu, (zde si jej můžete stáhnout) který je také přibalen v papírové podobě ke každého motoru, se dále dozvíte:
· Výměna motorového oleje
· Údržba vzduchového filtru
· Kontrola zapalovací svíčky
· Diagnostika případných závad

STUDENÝ START MOTORU:
Za studený start je považován start motoru, který neběžel po dobu delší než 5 minut před dobou delší než 10 minut.
  • Vypínač motoru (který je umístěn, jste umístili na řídítka kola) do polohy ON.
  • Páčku ovládání sytiče přesuňte do horní polohy (sytič zapnut).
  • Několikrát stlačte balónek čerpání paliva pod karburátorem.
  • Pomalu povytahujte rukojeť startéru dokud neucítíte odpor, poté zatáhněte zprudka, aby motor naskočil.
  • Po spuštění motoru vraťte páčku ovládání sytiče do dolní polohy (sytič vypnut).
TEPLÝ START MOTORU:
Za teplý start je považován start motoru, který běžel po dobu delší než 5 minut během posledních 10 minut před startem.
Postup při teplém startu je stejný jako při studeném, kromě zapínání sytiče. Páčka sytiče musí zůstat ve spodní poloze.

OBTÍŽNÝ START ZA TEPLA:
  • Vypínač motoru uveďte do polohy OFF.
  • Ujistěte se, že páčka sytiče je ve spodní poloze (sytič vypnut)
  • Plynovou páčku několikrát stlačte a přidržte stlačenou v poloze „Plný plyn“.
  • Několikrát zatáhněte za startovací rukojeť (3-5krát) a plynovou páčku uvolněte.
  • Poté nastavte vypínač do polohy ON a zatáhněte zprudka, aby motor naskočil.