ZÁRUČNÍ SERVIS

Záruční servis motorů.

Záruční servis jízdních kol.

Záruční servis nástaveb.

Záruční servis motorů:
  Společnost BG Technik cs, a.s. jako oficiální importér HONDA Power Equipment poskytuje na vady materiálu a výrobní závady zakoupeného motoru záruku 2 roky od data prodeje uvedeného ve Vašem záručním listě. Během této doby autorizovaný servis HONDA - motorové stroje bezplatně opraví nebo odstraní jakékoliv závady zjištěné na Vašem motoru v souladu se zákonem a záručními podmínkami (uvedeno níže). Pro motor Honda GX35 platí 2 letá celosvětová záruka, kterou můžete uplatnit u kteréhokoli zastoupení HONDA ENGINES v konkrétním státě, kde má Honda zastoupení!
 1. Záruka se vztahuje výhradně na výrobky vyráběné firmou HONDA Motor Co. Ltd. a jejími výrobními pobočkami po celém světě.
 2. Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu a na poruchy vzniklé vlivem chyb ve výrobě. Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je dodatkem k nim.
 3. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis Honda-motorové stroje.
  V případě závady, motor do Vašeho nejbližšího autorizovaného střediska zaneste.
 4. Nároky na záruční opravu mohou být uplatňovány jen v případě, že nedošlo ze strany zákazníka či jiné neoprávněné osoby k jakémukoliv neodbornému zásahu do konstrukce stroje nebo jeho opravě. Záruka je poskytována jen na původní originální díly.
 5. Nároky na záruční opravu mohou být v případě prodeje převedeny na následujícího majitele po zbývající dobu platnosti zákonné záruky.
 6. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry obvyklé pro dotyčný druh výrobku a zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.
 7. Záruční list je platný pouze se současně přiloženým dokladem o prodeji výrobku.
 8. Nárok na záruku zaniká, jestliže:
  1. výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze nebo byl poškozen jakýmkoliv neodborným zásahem ze strany uživatele, či neautorizovaného servisu Honda-motorové stroje.
  2. výrobek bal používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
  3. nelze předložit záruční list výrobku.
  4. byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
  5. k poškození výrobku nebo nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
  6. výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí.
  7. byl proveden zásah do konstrukce výrobku bez souhlasu výrobce, popř. dovozce.
  8. vady byly způsobeny neodborným skladováním, či manipulací s výrobkem.
  9. došlo k zamlčení skutečného počtu provozních hodin, podmínek provozu a skutečného technického stavu stroje.
 9. Záruka nepokrývá náklady na jakékoliv seřizování a nastavování práce spojené s běžnou dílenskou údržbou strojů, ani na servisní položky, jako:
  1. běžný spotřební materiál nutný k bezporuchovému provozu jako např. olejová náplň, vzduchový filtr, zapalovací svíčka atd.
  2. netěsnosti karburátoru, zanesení karburátoru, zanesení palivového systému způsobené použitím znečištěného, kontaminovaného nebo zvětralého paliva..
  3. nelze předložit záruční list výrobku.
  4. závady způsobené nedbalostí, špatným zacházením nebo používáním jinak, než je uvedeno v Návodu na obsluhu.
  5. k poškození výrobku nebo nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
  6. závady způsobené používáním stroje v nedostatečně větraném (prašném, vlhkém či jinak agresivním) prostředí.
 10. Záruka se dále nevztahuje na stroje používané k závodním účelům
 11. Tato záruka rovněž nepokrývá výdaje vznikající v souvislosti se záruční opravou, jako:
  1. Výdaje vzniklé dopravou stroje do autorizovaného servisu.
  2. Jakékoliv výdaje ve spojitosti s poraněním osob nebo náhodným poškozením majetku.
  3. Kompenzace za časové ztráty, obchodní ztráty nebo poplatky za nájem náhradního zařízení po dobu záruční opravy.
 12. Autorizovaný servis zástupce HONDA si vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu a způsobu záruční opravy.
 13. Na všechny originální součásti vyměněné podle této záruky se vztahuje tato záruka po zbývající dobu její platnosti.

Záruční servis dílů jízdních kol:
  Postupujte dle konkrétního doporučení značky/výrobce Vašeho jízdního kola v záručním listě. Zde jsou uvedeni zástupci/dovozci jednotlivých značek jízdních kol, na které montujeme motory:

CTM NEFRIT Trade s.r.o.
CTM Distribútor pre CZ
Hlavní 177, 687 25 Hluk
Tel.:+421 905 702 668
Tel.:+421 32 776 2890
Email:ctmcz@ctm.sk

NOVUS BIKE s.r.o.
SUNDANCE jízdní kola
PRODEJNA SUNDANCE
Těšínská 87, 746 01 Opava (vedle Globusu)
Tel.:+420 553 611 615
Email:info@sundance-bike.cz

JMC TRADING S.R.O.
FELT jízdní kola
SADOVÁ 151/25, MOHELNICE, 78985
Tel.:+420 583 431 293
Email:info@jmctrading.cz

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
SCHWINN jízdní kola
areál TOS Kuřim, hala H4
Blanenská 257, 664 34 Kuřim
Tel.:+420 532 199 550
Email:ladislav.simerle@aspire.eu

AZUB bike
DAHON, TERN skládací kola
Nivnická 422
688 01 Uherský Brod
Tel.:777 298 229
Email:azub@azub.cz


Záruční servis nástaveb:
  Standardní délka záruky na nástavbu je 2 roky. Veškerý servis motorových nástaveb provádíme v Brně viz:Motokola výroba s.r.o.
V případě problémů s nástavbou, nám neváhejte zavolat a problém vyřešíme. Nástavbu zasílejte na výměnu ložisek, třecího válečku čistou a bez motoru (jen osazený U-profil). Přiložte telefonní číslo.

 • Nárok na záruku zaniká, jestliže:
  1. Pokud zařízení není funkční v důsledku chybně provedené instalace.
  2. Pokud bylo zařízení používáno v rozporu s návodem k obsluze.
  3. Pokud byl do zařízení proveden neodborný nebo neoprávněný zásah.
  4. Pokud byla závada způsobena cizími látkami vniklými do nástavby.
  5. V případě poškození vlivem neodvratné události /živelní pohroma/.
  6. Pokud vadu způsobil zákazník skladováním nebo provozováním v chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí.
  7. V případě mechanického poškození vinou zákazníka.
  8. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vzniklé vlivem provozu.
  9. Nároky na záruční opravu mohou být uplatňovány jen v případě, že nedošlo ze strany zákazníka či jiné neoprávněné osoby k jakémukoliv neodbornému zásahu (výměně ložisek, válečku) neodborným způsobem. Záruka je poskytována jen na původní originální díly osazené při výrobě.
  10. Závada byla způsobena ve spojení s nestandardním příslušenstvím.
 • Pokud bude během opravy zjištěno, že závada nespadá do záruky, hradí náklady na takovou opravu majitel zařízení.

  Ostatní viz: Obchodní podmínky •   V případě vzniku škody vinou našeho výrobku jsme pojištěni pro tento případ u společností:
  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.